Matematika


TÝDEN 10.6. - 14.6.2024

Pondělí 10.6.2024

Osově souměrné útvary

 • příklady z běžného života
 • osově souměrné rovinné útvary a počty os souměrnosti (rovnostranný trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh)
 • PS - s.31/1,2,3

Úterý 11.6.2024

Osově souměrné útvary a pravidelné obrazce

 • osově souměrná písmena, číslice, vlajky, ...
 • PS - s.31/4,5
 • pravidelné obrazce a jejich konstrukce a počet os souměrnosti (rovnostranný trojúhelník, čtverec, pravidelný pětiúhelník, pravidelný šestiúhleník)

Středa 12.6.2024

Školní výlet

Čtvrtek 13.6.2024

Pravidelné obrazce

 • uč.16/rámeček, 1,2,4
 • PS - s.32/1,2,3,4,5

Pátek 14.6.2024

Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky; Trojúhelník

 • vlastnosti úhlopříček ve čtverci a obdélníku - PS - s.33
 • trojúhelníky - PS - s.34

_____________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 3.6. - 7.6.2024

Pondělí 3.6.2024

Dělení desetinného čísla přirozeným číslem

 • výklad a příklady do školního sešitu podle uč.35/2,3,růžové rámečky,7 - 2 sloupce
 • uč.36/4,5
 • v pátek 7.6. bude kontrolní práce z matematiky

Úterý 4.6.2024

Opakování počítání s desetinnými čísly

 • příklady na písemné dělení desetinného čísla číslem přirozeným
  • 92,4 : 6 =
  • 109,48 :7 =
  • 78,16 : 4 =
  • 348 : 8 =
 • příklady na pamětné dělení des. čísla přirozeným číslem
 • PS - s.22/1,2,3,5

Středa 5.6.2024

Příprava na kontrolní práci - počítání s desetinnými čísly

 • uč. 53/1, 4, 6,7,8,9,11

Čtvrtek 6.6.2024

Příprava na kontrolní práci - zlomky, slovní úlohy, desetinná čísla

 • uč.54/8,9,10,11
 • uč.55/6,10,13
 • uč.56/3,6
 • opakování výpočtu aritmetického průměru

Pátek 7.6.2024

4. kontrolní práce

_____________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 27.5. - 31.5.2024

Škola v přírodě - pracovní sešit --> s.20/celá; s.23/6,7; s.26/ dole -1,2

___________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 20.5. - 24.5.2024

Pondělí 20.5.2024

Procvičování násobení desetinných čísel 10, 100

 • opakování sčítání a odčítání zlomků (ústně)
 • procvičování násobení des. čísel 10,100 (ústně)
 • uč.26/2,3,4 - do bloku na smajlíka
 • uč.26/5,7 
 • PS - s.19/1,2,3

Úterý 21.5.2024

Dělení desetinných čísel 10,100

 • prověrka - sčítání a odčítání zlomků, porovnávání zlomků s 1
 • výklad dělení des.čísel 10,100 - uč.29/2,3,4
 • uč.30/růžový rámeček, 4
 • pracovní list - tabulka na dělení des.čísel;
 • Domácí úkol - 2 sloupce na násobení des.čísel a 2 sloupce na dělení des. čísel

Středa 22.5.2024

Dělení desetinných čísel 10,100 - procvičování

 • příklady na kartičkách - ústní procvičování
 • PS - s.21/1,2,3,4,5
 • zítra prověrka na násobení a dělení des. čísel 10,100

Čtvrtek 23.5.2024

Násobení desetinného čísla číslem přirozeným

 • výklad formou vyvození
 • uč.32/1, rámeček, 2,5,8 + uč.33/1
 • Domácí úkol: uč.36/1 a,b

Pátek 24.5.2024

Násobení desetinného čísla přirozeným číselm, písemné sčítání a odčítání desetinných čísel, jednotky délky

 • uč.31/1,2,3
 • uč.31/5
 • uč.33/11 a,b

____________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 13.5. - 17.5.2024

Pondělí 13.5.2024

Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem

 • výklad a zápis do školního sešitu (podobné v učebnici s.17/3) 
 • zelené a růžové rámečky uč.17
 • uč.17/4,5,6,7,8 - ústně
 • uč.18/1 - samostatná práce do ŠS
 • hledané číslo - uč.19/růžový rámeček a cvičení 3 s výkladem do ŠS

Od úterý do čtvrtka jsem se 7.B na školním výletu. Nebudu sem vkládat žádné informace 😉 Hodiny budou suplované jiným vyučujícím.

Pátek 17.5.2024

Násobení desetinných čísel 10 a 100

 • opakování sčítání a odčítání zlomků - uč.21/1 a,b,c + porovnávání zlomků s 1
 • násobení des.čísel 10,100 - uč.24/pozoruj, 2,3,4,7 a uč.25/1, všimni si, 3,4, růžový rámeček, 5; uč.26/1
 • domácí úkol : uč.25/8
 • v úterý 21.5. prověrka na zlomky +,- a porovnávání s 1

 

________________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 6.5. - 10.5.2024

Pondělí 6.5.2024

Aritmetický průměr, opakování desetinných čísel

 • výměna učebnic za III. díl
 • III.díl učebnice - ústně opakování desetinných čísel: s. 3/1; s.4/1; s.5/1; s.6/8,9
 • Aritmetický průměr - s.8/1,2,3,4 + zápis do školního sešitu (viz.WhatsApp skupina) + příklady z běžného života (využití aritmetického průměru)
 • Domácí úkol na úterý 7.5.2024: uč. 9/6 - zápis, výpočet, odpověď + dobrovolně cv.5 

Úterý 7.5.2024

Aritmetický průměr - procvičování

 • uč.9/2,3
 • PS - s.25/1,2,3
 • v pátek 10.5. bude prověrka na aritmetický průměr

Čtvrtek 9.5.2024

Počítání se zlomky

 • určování části z celku - uč.12/2
 • určování celku, známe-li jeho část - uč.13/5 ... viz. WhatsApp třídní skupina
 • slovní úlohy - uč. 12/3,4
 • PS - s.25/5 (aritmetický průměr)

Pátek 10.5.2024

Porovnávání zlomků

 • prověrka - aritmetický průměr (slovní úlohy)
 • porovnávání zlomků se stejným jmenovatelem
 • porovnávání zlomků se stejným čitatelem
 • porovnávání s jedničkou (1 celkem)
 • uč.14/rámeček, cv.5; uč,15/1, 4 do ŠS + rámeček 
 • Domácí úkol: uč.18/3 a uč.19/1

_______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 29.4. - 3.5.2024

Pondělí 29.4.2024

Krychle - síť a výpočet povrchu

 • početní král - sčítání a odčítání desetinných čísel
 • Blok: pyramida na sčítání desetinných čísel
 • pojmy o krychli a kvádru (opakování) - uč.46/1,2,3,4
 • PS - 2.díl - s.41/1,2,3,4,5

Úterý 30.4.2024

Exkurze - Praha

Čtvrtek 2.5.2024

Krychle a kvádr - síť a výpočet povrchu, modelování

 • modelování sítí krychle se stavebnicí Magformers
 • vyvození vzorce pro povrch krychle a zápis do sešitu geometrie (viz. uč.46/ rámeček a cv.6)
 • vyvození výpočtu povrchu pro kvádr - viz. uč.47/4 a zadní desky učebnice

Testování Scio

Pátek 3.5.2024

Krychle a kvádr - síť a výpočet povrchu, modelování

 • modelování sítí krychle se stavebnicí Magformers
 • vyvození vzorce pro povrch krychle a zápis do sešitu geometrie (viz. uč.46/ rámeček a cv.6)
 • vyvození výpočtu povrchu pro kvádr - viz. uč.47/4 a zadní desky učebnice

Testování Scio

 

______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 22.4. - 26.4.2024

Pondělí 22.4.2024

Procvičování odčítání desetinných čísel

 • PS - 2.díl - s.17/1,2,3,4,5,6,7
 • PS - 2. díl - s.18/10,11
 • zítra prověrka - desetinná čísla +,-

Úterý 23.4.2024

​Desetinná čísla při měření délky a slovní úlohy s desetinnými čísly

 • prověrka - pamětné a písemné +,-
 • slovní úlohy do bloku: uč.53/10,13,14
 • desetinná čísla a jednotky délky - uč.40/6; uč.41/7

Středa 24.4.2024

Vlastivědná exkurze

Čtvrtek 25.4.2024

Převody jednotek času; souhrnné procvičování desetinných čísel

 • PS - 2.díl - s.26/nahoře 1,2,3,4
 • PS - 2. díl - s. 23/1,2,3,4,5

Pátek 26.4.2024

Krychle a kvádr

 • uč. 46-47 - ústně
 • PS - 2.díl - s.40/1,2,3,4,5,6
 • Domácí úkol: uč.56/4 do domácího sešitu

________________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 15.4. - 19.4.2024

Pondělí 15.4.2024

Sčítání desetinných čísel

 • prověrka zaokrouhlování desetinných čísel
 • písemné sčítání - blok - uč.48/5
 • přečíst růžové rámečky ze s.48-49
 • do školního sešitu - uč.49/6 a,b (dva a dva sloupce)
 • Domácí úkol: do domácího sešitu uč.49/6 a) poslední dva sloupce, za b) poslední sloupec --> písemně zapisovat pod sebe 

Úterý 16.4.2024

Slovní úlohy s desetinnými čísly

 • do bloku 2 slovní úlohy + pamětné sčítání desetinných čísel
 • procvičování sčítání desetinných čísel - PS - 2. díl - s.15/1,2,3,4,5,6,7

Středa 17.4.2024

Odčítání desetinných čísel zpaměti a písemně

 • PS - 2.díl -s.16/8,9,10,11,12
 • výklad odčítání desetinných čísel podle učebnice s.50 - růžové rámečky
 • zápis do sešitu typových příkladů + 2 příklady na písemné odčítání s.50/5

Čtvrtek 18.4.2024

Odčítání desetinných čísel

 • blok: sčítací pyramida
 • růžové rámečky - uč.50-51
 • uč.50/1,2,3,4
 • uč.51/6,8,9
 • Domácí úkol: PS - 2.díl - s.18/8,9

Pátek 19.4.20234

Shrnutí pamětného a písemného sčítání a odčítání desetinných čísel

 • samostatné procvičování - kdo měl bez chybně, získává 1 
 • uč. 52/4
 • uč.53/12
 • blok: pyramida na sčítání des. čísel
 • v úterý 23.4.2024 - prověrka na pamětné a písemné +,- desetinných čísel

______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 8.4. - 12.4.2024

Pondělí 8.4.2024

Rozklad desetinného čísla, porovnávání desetinných čísel

 • uč.40/1,2, rámeček,3,4,5
 • porovnávání desetinných čísel - PS - 2.díl - s.12/1,2,3

Úterý 9.4.2024

Porovnávání desetinných čísel

 • výklad a zápis do školního sešitu (uč.42/1,2)
 • PS - 2.díl - s.12/4,5,6,7,8
 • domácí úkol - uč.42/3

Středa 10.4.2024

Porovnávání desetinných čísel a zaokrouhlování desetinných čísel

 • blok na smajlíka - uč.44/3
 • uč.44/5 - ústně
 • výklad zaokrouhlování desetinných čísel (uč.52 - rámeček)
 • do školního sešitu - uč.52/1,2
 • procvičování na interaktivní tabuli + PS 2.díl - s.13/1,2,3

Čtvrtek 11.4.2024

Zaokrouhlování desetinných čísel

 • zopakování pravidel zaokrouhlování desetinných čísel - na jednotky, na desetiny, na setiny
 • PS - 2. díl - s.13/4,5,6
 • PS - 2.díl - s.14/7 + domácí úkol --> dokončit cv. 8
 • zítra prověrka na porovnávání desetinných čísel

Pátek 12.4.2024

Sčítání desetinných čísel

 • prověrka - porovnávání desetinných čísel
 • blok - zaokrouhlování des. čísel na smajlíka
 • výklad, jak sčítáme desetinná čísla zpaměti a písemně (viz. učebnice s.48/1)
 • uč.48/2,3,4 - částečně zapisujeme příklady do školního sešitu (vzorově) a částečně počítáme ústně
 • uč.48/5 - 2 příklady do školního sešitu
 • v pondělí 15.4. prověrka na zaokrouhlování desetinných čísel

________________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 2.4. - 5.4.2024

Úterý 2.4.2024

Příprava a opakování ke kontrolní práci

 • rozbor úloh, které žáci řešili minulý týden samostatně
 • opakování písemného dělení dvojciferným dělitelem se zkouškou
 • opakování geometrie - vzorce peo obvod a obsah čtverce a obdélníku, slovní úloha na výpočet obsahu a obvodu, převody jednotek obsahu

Zítra prověrka na počítání s velkými čísly - viz. list, který si žáci nesou domů

Geometrie - prověrka v pátek

Středa 3.4.2024

3. kontrolní práce z matematiky

Čtvrtek 4.4.2024

Příprava na kontrolní práci z geometrie

 • příklady na procvičení výpočtu obsahu a obvodu obdélníku
 • výpočet délky strany čtverce, známe-li jeho obvod
 • převody jednotek obsahu
 • slovní úloha na výpočet obsahu obdélníku
 • konstrukce osy úsečky a středu úsečky

Pátek 5.4.2024

Kontrolní práce z geometrie

_____________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 25.3. - 27.3.2024 - tento týden jsem v pracovní neschopnosti, tuto práci jsem pro žáky nachystala na procvičování v hodinách matematiky

Pondělí 25.3.2024

Opakování počítání s velkými čísly - příprava na kontrolní práci

 • nakopírovaný list s příklady a se slovními úlohami - viz. učebnice s.57

Úterý 26.3.2024

Koncert ve škole Děti dětem - matematika nebyla

Středa 27.3.2024

Pokračování v opakování počítání s velkými čísly

 • dokončení listu + rychlíci slovní úlohy z učebnice - s.37/10,12,14

Po velikonočních prázdninách bude kontrolní práce (ve středu) - počítání s velkými čísly a desetinná čísla + geometrie, kterou ještě zopakujeme (obvod a obsah čtverce a obdélníku, převody jednotek obsahu a konstrukce středu úsečky a osy úsečky).

________________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 18.3. - 22.3.2024

Pondělí 18.3.2024

Desetinná čísla - zápis a čtení, přepis na desetinné zlomky a z desetinných zlomků

Úterý 19.3.2024

Desetinná čísla v běžném životě, procvičování čtení a zápisu desetinných čísel

 • uč.34/rámeček nahoře přečíst
 • uč.34/2,5
 • uč.35/7,8,9 - ústně
 • Domácí úkol - uč.35/12 - písemně pod sebe do domácího sešitu
 • PS - 2.díl - s.10/1,2,3,4,5

Středa 20.3.2024

Desetinná čísla - zápis z desetinných zlomků, řády desetinných čísel

 • PS II.díl - s.8/1,2 + zápis desetinným číslem
 • PS II.díl - s.10/6; s.11/7,8,9,10,11

Čtvrtek 21.3.2024

Desetinná čísla a jejich zobrazení na číselné ose

 • diktát desetinných čísel
 • uč. uprostřed - číselné osy a ukazování čísel na číselné ose
 • uč.36/3,4,5,Všimni si
 • uč.37/ růžový rámeček - zápis do školního sešitu
 • uč.37/7,8

Pátek 22.3.2024

Souhrnné opakování počítání s velkými čísly - příprava na kontrolní práci

 • PS II.díl - s.6/4,5; s.7/1,2,3,4,5,6 
 • Domácí úkol _ dokončit stranu 7 v pracovním sešitě
 • Ve středu kontrolní práce na počítání s velkými čísly a desetinná čísla

 

________________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 11.3. - 15.3.2024

Pondělí 11.3.2024

Převody jednotek obsahu, slovní úlohy ze života, další jednotky obsahu (áry, hektary)

 • procvičování převádění jednotek obsahu
  • uč.31/4
  • uč.30/1
  • uč.25/4
 • slovní úlohy - uč.30/2 + text pod cvičením 2 --> další jednotky obsahu, uč.31/2,3
 • PS - 1.díl - s.38/2
 • Domácí příprava --> možnost procvičovat online zde wink - jakékoli cvičení

Úterý 12.3.2024

Převody jednotek obsahu (procvičování); střed úsečky a osa úsečky

 • početní král na převody jednotek obsahu
 • PS - 1.díl - s.38/1,3
 • střed úsečky a osa úsečky - výklad a konstrukce do sešitu geometrie (uč-38/1,2,3)
 • Domácí úkol - list na převody jednotek obsahu (vlepen v sešitu geometrie)

Středa 13.3.2024

Konstrukce středu úsečky a osy úsečky

 • konstrukce několika úseček a jejich os a středů
 • konstrukce do sešitu geometrie - podle uč.38/3,4,5
 • PS - 1.díl - s.33/nahoře 1,2,3,4

Čtvrtek 14.3.2024

Pořadí početních operací

 • informace o dnešním dnu, oslava čísla pí
 • PS - 2.díl - s.2/8; s.4/4, s.5/1,3
 • zítra prověrka - převody jednotek obsahu

Pátek 15.3.2024

Desetinná čísla - úvod

 • prověrka - jednotky obsahu
 • desetinné zlomky a desetinná čísla - uč. 32/rámečky
 • uč.32/1,2,3
 • uč.33/4
 • Domácí úkol: do domácího sešitu - uč.33/5 + pracovní sešit 2.díl s.10/1 (zjisti cenu jednotlivých potravin)

_______________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 4.3. - 8.3.2024

Pondělí 4.3.2024

Hodina nebyla - kulturní program

Úterý 5.3.2024

Násobení velkých čísel zpaměti

 • prověrka - písemné sčítání a odčítání velkých čísel
 • pravidla pro násobení velkých čísel zpaměti - uč.26/2,3 a uč.27/1 - do školního sešitu
 • Domácí úkol na www.umimeto.org - zaokrouhlování a pamětné násobení víceciferným činitelem --> termín splnění je pondělí 11.3.2024

Středa 6.3.2024

Dělení velkých čísel zpaměti, písemné násobení a dělení velkých čísel

 • uč.27/2,3,4,5 - ústně
 • uč.28/1 - 2. a 3. sloupec do školního sešitu
 • PS - s.3/4 - počítáme bez kalkulačky
 • PS - s.3/5 - 1. příklad
 • PS - s.4/1
 • Domácí úkol na pátek 8.3.2024 - PS - s.6/1,2

Čtvrtek 7.3.2024

Procvičování výpočtů s velkými čísly

 • PS - s.3/1,2,3,5,6,7
 • PS - s.4/2,3
 • PS - s.2/8,9

Pátek 8.3.2024

Převody jednotek obsahu

 • opakování výpočtu obvodu a obsahu čtverce a obdélníku - práce do bloku
 • opakování převodů jednotek délky 
 • vyvození pravidla pro převádění jednotek obsahu - viz. učebnice s.25/1,2 + zápis do sešitu geometrie

________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 26.2. - 1.3.2024

Pondělí 26.2.2024

Počítání s velkými čísly

 • kontrola úkolu na umimeto.org; řešení problémů s přihlášením
 • opakování početních operací formou početních řetězců ("housenky" do bloku)
 • řády čísel větších než milion - uč.21/barevný přehled + cvičení 1,2

Přinést podepsané prověrky.

Úterý 27.2.2024

Čtení čísel, představa čísel na číselné ose, porovnávání čísel, sčítání a odčítání

 • uč. 21/3,4,5,7,8
 • uč.22/3,4
 • Domácí úkol do domácího sešitu - uč.22/7 (zápis, výpočet, odpověď),8 --> 2 příklady se zkouškou

Středa 28.2.2024

Počítání s čísly přes milion

 • práce do školního sešitu:
  • uč.22/5,6
  • uč.23/1
  • uč.23/5 - 1.řádek (zítra dokončíme)

Čtvrtek 29.2.2024

Zaokrouhlování, porovnávání a počítání s čísly přes milion

 • uč.23/3, 5 b,c
 • rozdán 2. díl pracovního sešitu - s.1/1,2
 • 1. díl pracovního sešitu jsem vybrala a máme ho ve škole, ještě v něm budeme pracovat

Pátek 1.3.2024

Počítání s velkými čísly

 • prověrka - zápis čísel a porovnávání
 • výpočty s velkými čísly - PS II.díl - s.1/3,4,5; s.2/6,7
 • Domácí úkol - uč. 26/8 do domácího úkolu
 • v úterý 5.3. prověrka na sčítání a odčítání velkých čísel přes milion

_____________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 12.2. - 16.2.2024

Pondělí 12.2.2024

Převody jednotek a písemné dělení dvojciferným dělitelem - procvičování

 • uč.11/1 a uč.12/5
 • 2 příklady na písemné dělení --> v pátek 16.2. bude prověrka na dělení dvojciferným dělitelem

Průměrná rychlost

 • uč.15/2,6
 • uč.14/6

Práce s grafy

 • PS - s.29/1

Úterý 13.2.2024

Slovní úlohy se zlomky; výhodné počítání; práce s grafy

 • uč.15/9; uč.14/7
 • uč.15/7
 • PS - s.29/2

Středa 14.2.2024

Využití výpočtů obsahu a obvodu čtverce a obdélníku v běžném životě

 • do bloku 3 slovní úlohy na výpočet průměrné rychlosti --> zítra prověrka (učebnice s.14)
 • Slovní úlohy - uč.19/1,2,3 (náčrtek, zápis, výpočet, odpověď)

Čtvrtek 15.2.2024

Využití výpočtů obsahu a obvodu čtverce a obdélníku v běžném životě

 • prověrka - průměrná rychlost
 • PS - s.37/1,2,3,4
 • zítra prověrka - dělení dvojciferným dělitelem

Pátek 16.2.2024

Písemné dělení a práce s grafy

 • prověrka - písemné dělení
 • práce s grafy - PS - s.29/3,4
 • Domácí úkol - online na portálu www.umimeto.org
  Po přihlášení naleznete v Přehledu úkolů a nástěnek cvičení práci s grafy a výpočet obsahu a obvodu čtverce a obdélníku. Je potřeba zvládnout na štít 3 nebo 4. 
  Domácí úkol pro ty, kteří nestihli v hodině, PS - s.29/4, podepsaný rodiči.

_____________________________________________________________________________________________________________________

TÝDEN 5.2. - 9.2.2024

Pondělí 5.2.2024

Procvičování pamětného násobení mimo obor malé násobilky

 • 54 . 7 =           82 . 4 =       36 . 2=       atd.

Obvod obdélníku

 • PS - s.36/1,3,4,6
 • Domácí úkol - PS - s.20/1 (písemné sčítání, odčítání a násobení)

Úterý 6.2.2024 

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

 • opakování - PS - s.20/4,6
 • ,uč.12/11 

Jednotky obsahu, obsah čtverce a obdélníku

 • uč.8/ opakování + cv. 1,2,3,4
 • uč.13/zopakuj si + vzorce a růžový rámeček (drobný zápis do sešitu geometrie)

Čtvrtek 8.2.2024

Písemné dělení

 • uč.11/5
 • uč.14/5 - 1. řádek

Průměrná rychlost

 • uč.14/ cv.1,2,4 vše do školního sešitu

Domácí příprava: do domácího sešitu - uč.15/4 - 1. řádek i se zkouškou (příprava na páteční prověrku)

Pátek 9.2.2024

Písemné dělení dvojciferným dělitelem - prověrka

Obsah čtverce a obdélníku - uč.13/1,2,4

Domácí úkol: dokončit slovní úlohu - uč.13/4 do sešitu geometrie (napsat vzorec, dosadit, vypočítat a napsat odpověď)

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

26.1.2024 - Násobení a dělení čísel zakončených nulami